×

Popular cosplayer “Teru Koshio” shows cosplay of the hololive “Tokoyami Towa”!