×

“Suzura” shows a cosplay of “Akane Kurokawa” from “Oshi no Ko”!